Τσάκωνας Μιχαήλ, EJLog

Η διαδικασία Πιστοποίησης ELA είναι ένας «φάρος καθοδήγησης», ένας «οδηγός καλών πρακτικών» του τρόπου με τον οποίο τα στελέχη των logistics πρέπει να λειτουργούν σήμερα σε αυτό το τόσο ανταγωνιστικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον.

Η λειτουργία αυτή εκτείνεται όχι μόνο στις κλασσικές διαδικασίες (Παραλαβή – Αποθήκευση – Διανομή) αλλά περιλαμβάνει και εκείνες οι οποίες είναι πλέον σήμερα απαραίτητες και βοηθούν τον logistician στη λήψη ορθών αποφάσεων, όπως Procurement, Διαχείριση Έργου, Εξυπηρέτηση Πελατών, Transportation Management, Αρχές Διοίκησης.

Έχουμε λοιπόν πραγματικά μια διαδικασία η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να αξιολογήσει καταστάσεις και προβλήματα, και να αξιολογηθεί, με βάση κυρίως την επαγγελματική του εμπειρία στις καθημερινές σχέσεις του με πελάτες, προμηθευτές αλλά και με τους «εσωτερικούς» πελάτες, τους εργαζόμενους και συναδέλφους.

Η Πιστοποίηση ELA προσωπικά με βοήθησε στην ανάπτυξη του ”προσωπικού μου brand name” όσον αφορά την ευρωπαϊκή αναγνώριση και μου άνοιξε το δρόμο για ανάληψη projects αλλά και για εισηγήσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Την Πιστοποίηση ELA, είτε σε επίπεδο Junior είτε σε επίπεδο Senior, την συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους εμάς που ασχολούμαστε επαγγελματικά με τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και θέλουμε να αποκτήσουμε την εμπειρία του σύγχρονου τρόπου με τον οποίο ο σημερινός logistician καλείται να σκέφτεται, να αναλύει καταστάσεις και να δίνει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, παίρνοντας αποφάσεις με σκοπό την μέγιστη παροχή επιπέδου εξυπηρέτησης στον πελάτη.

Τσάκωνας Μιχαήλ, EJLogSenior Business and Logistics Consultant – Corporate Trainer