Ελληνικά Βραβεία Αριστείας στα Logistics «Μέγας Αλέξανδρος»

Αγαπητά μέλη,

Αγαπητοί φίλοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics,

Το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME), μέλος του European Logistics Association (ELA), θέλοντας να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές και ταυτόχρονα να ενισχύσει την εξωστρέφεια των Ελληνικών Logistics, διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά τα Ελληνικά Βραβεία Αριστείας στα Logistics “Μέγας Αλέξανδρος”, έναν θεσμό υψηλού κύρους, και σας προσκαλεί να συμμετάσχετε!

Βασικός σκοπός του θεσμού είναι να αναδείξει έργα και καινοτόμες λύσεις εταιριών, βραβεύοντας εκείνο το έργο/λύση που ικανοποιεί περισσότερο τα κριτήρια, βάσει της κατηγορίας στην οποία ανήκει.  Στην συνέχεια, ένα εκ των βραβευθέντων θα τιμηθεί με το βραβείο “Μέγας Αλέξανδρος – Project of the Year 2022”.  Το διακριθέν έργο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ετήσιο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό των ELA Awards που διοργανώνει ο European Logistics Association – ELA με συμμετοχές από 34 χώρες μέλη του.

Οι κατηγορίες στις οποίες καλείστε να δηλώσετε συμμετοχή είναι οι κάτωθι:

 • Mastery in Logistics

Απευθύνεται σε εταιρίες με inhouse Logistics, οι οποίες έχουν να παρουσιάσουν οφέλη από καινοτόμες λύσεις και πρακτικές που εφάρμοσαν.

 • Support & Evolve in Logistics

Απευθύνεται σε εταιρίες συμβουλευτικών υπηρεσιών, παρόχων υπηρεσιών ΙΤ καθώς και εταιρίες εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν να παρουσιάσουν οφέλη από καινοτόμες λύσεις και πρακτικές που ανέπτυξαν σε πελάτες τους.

 • Collaboration in Logistics

Απευθύνεται σε εταιρίες οι οποίες εφαρμόζουν outsourced Logistics, και έχουν να παρουσιάσουν οφέλη από καινοτόμες λύσεις και πρακτικές που εφάρμοσαν, αναδεικνύοντας πρωτίστως τη συνεργατικότητα.

Επιπροσθέτως, ο θεσμός δίνει τη δυνατότητα σε κορυφαίους επαγγελματίες και στελέχη της πρώτης γραμμής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας να συμμετέχουν, παρουσιάζοντας την επαγγελματική πορεία τους και τα επιτεύγματά τους, με στόχο την ανάδειξη του στελέχους που θα τιμηθεί με το βραβείο “Μέγας Αλέξανδρος –Professional of the Year 2022”.

Ο θεσμός των Ελληνικών Βραβείων Αριστείας “Μέγας Αλέξανδρος” αποτελεί το εφαλτήριο της διάχυσης της γνώσης Logistics καθώς και πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης των νέων στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

 

Η πρόσκληση για συμμετοχή απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως από το εάν είναι μέλη του ILME.

Η απονομή των βραβείων θα γίνει στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Εφοδιαστικής Αλυσίδας (European Supply Chain Day) σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Σας καλούμε να υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας για οποιαδήποτε κατηγορία επιθυμείτε έως τις 31/1/2022.

 

Φόρμα δήλωσης υποψηφιότητας

 

Επισυνάπτονται οι όροι συμμετοχής.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του ILME

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Mastery in Logistics

Support & Evolve in Logistics

Collaboration in Logistics

 1. Τα υποψήφια projects πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί στην πράξη με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
 2. Καινοτομία, περιβαλλοντική ευαισθησία, κυκλική οικονομία, συνεισφορά στην αύξηση της κερδοφορίας, κοινωνική συνεισφορά και δυνατότητα εφαρμογής και από άλλες επιχειρήσεις, θα είναι οι πυλώνες αξιολόγησης του project.
 3. Θα πρέπει να ετοιμαστεί παρουσίαση στο template που μπορείτε να βρείτε εδώ.
 4. Η παρουσίαση πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις παρακάτω ενότητες, μία σε κάθε slide:
  • Overview του project
  • Περιγραφή του προβλήματος (σε περίπτωση που το project εφαρμόστηκε για να αντιμετωπιστεί κάποιο πρόβλημα. Εάν δεν υπήρξε πρόβλημα, το συγκεκριμένο slide δεν απαιτείται)
  • Περιγραφή της λύσης / ιδέας / πρωτοβουλίας και πώς επικοινωνήθηκε εσωτερικά
  • Ποια ήταν τα διακριτά βήματα που ακολουθήθηκαν και ποιοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
  • Ποιες ήταν οι βασικές δυσκολίες κατά τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης
  • Περιγραφή των βασικών παραγόντων κατά τη φάση λανσαρίσματος με βάση τους οποίους αποφασίστηκε η επέκτασή του (roll out) σε αντίθεση με την απόσυρσή του
  • Αναμενόμενα οφέλη κατά τη φάση του σχεδιασμού και σύγκρισή τους με αυτά που πραγματικά ήρθαν στην πράξη
  • Περιγραφή των τρόπων επικοινωνίας του project εσωτερικά στην εταιρεία και εξωτερικά σε πελάτες, συνεργάτες ή κοινή γνώμη
  • Τρόπος αξιολόγησης και βασικά KPIs του project
  • Ένα ακόμα slide όπου μπορεί να αναφερθεί ό,τι άλλο κρίνει ο παρουσιάζων
 5. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 31/1/2022.
 6. Απαιτείται συμπλήρωση της αίτησης που θα βρείτε στο www.ilme.gr
 7. Οι παρουσιάσεις σε αρχείο .pdf πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση awards@ilme.gr μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.
 8. Η αξιολόγηση θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του ΔΣ του ILME και επαγγελματίες της αγοράς.
 9. Θα προκριθούν τα 3 καλύτερα projects ανά κατηγορία. Οι εκπρόσωποι θα κληθούν να παρουσιάσουν για 30 λεπτά ο καθένας στην επιτροπή σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα ανακοινωθεί (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά ερωτήσεις).
 10. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
  • Καινοτομία
  • Συνεισφορά στην κοινωνία
  • Οικονομικό όφελος
  • Περιβαλλοντικά οφέλη
  • Δυνατότητα εφαρμογής και από άλλες εταιρείες
  • Διατμηματικότητα στην εφαρμογή και την υλοποίηση
  • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών
  • Ικανότητα παρουσίασης
 11. Το ένα εκ των τριών επικρατέστερων projects, το οποίο θα τιμηθεί με το βραβείο «Μέγας Αλέξανδρος – Project of the Year 2022», θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό “ELA Awards” για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού “Project of the Year 2022”.
 12. Το κόστος υποβολής υποψηφιότητας είναι 350 € ανά υποψηφιότητα (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

 

Professional of the Year

Best senior / high flyer logistician

Best junior / promising logistician

Best new entry in logistics

 

 1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει στα Αγγλικά, τρισέλιδο βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά, το οποίο να περιλαμβάνει:
  • Τρέχουσα και παρελθούσες θέσεις, background και σπουδές (1 σελίδα max)
  • Σημαντικά επαγγελματικά επιτεύγματα και πρωτοβουλίες των τελευταίων πέντε (5) ετών (2 σελίδες) περιγράφοντας μεταξύ άλλων:
   • Ποια ήταν αυτά, από ποια ανάγκη εκπορεύθηκαν και σε ποια αποτελέσματα οδήγησαν
   • Πώς δέσμευσαν τον υπόλοιπο οργανισμό για να υλοποιηθούν
   • Πόσο αποτελεσματικά αποδείχθηκαν και εάν κράτησαν στο χρόνο
 2. Οι υποψηφιότητες που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν από επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν μέλη του ΔΣ του ILME και επαγγελματίες της αγοράς. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων θα είναι:
  • Αναγνωρισιμότητα από την αγορά
  • Αποτελεσματικότητα
  • Ηγεσία
  • Καινοτόμα σκέψη
  • Opinion Leading
  • Ευελιξία στην αλλαγή και προσαρμοστικότητα
 3. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων θα γίνει με αποστολή αρχείου .pdf στη διεύθυνση awards@ilme.gr συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία του υποψήφιου.
 4. Από τη διαδικασία αξιολόγησης θα επιλεγούν οι δύο (2) επικρατέστεροι ανά κατηγορία, οι οποίοι θα κληθούν να παρουσιάσουν στην επιτροπή τα επιτεύγματά τους [παρουσίαση επτά (7) διαφανειών σε ελεύθερη δομή].
 5. Ο νικητής θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό «ELA Awards» για την ανάδειξη τιυ Ευρωπαϊκού «Professional of the year 2022.»
 6. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 31/1/2022.
 7. Απαιτείται συμπλήρωση της αίτησης που θα βρείτε στο www.ilme.gr
 8. Ο νικητής θα τιμηθεί με το βραβείο «Μέγας Αλέξανδρος – Professional of the Year 2022»
 9. Το κόστος υποβολής υποψηφιότητας για το βραβείο “Μέγας Αλέξανδρος – Professional of the Year” είναι 100 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Τα ανωτέρω αναγραφόμενα ποσά μπορούν να καταβληθούν με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το ILME στην EUROBANK: 0026.0392.26.0200352755 – IBAN: GR 1002603920000260200352755