Συμμετοχή του ILME στην 9η Έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι συμμετέχουμε στην 9η έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics, διοργανώνοντας ένα συνέδριο με θέμα «Innovation move Logistics Forward» το Σάββατο 30/9 στις 13:00 στον Συνεδριακό Χώρο της αίθουσας 2.

Θα συζητήσουμε για τις τάσεις και οι προκλήσεις μπροστά μας, για την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση στα Logistics, το μέλλον της ψηφιακής ολοκλήρωσης αλλά και για εντελώς νέα εργαλεία που θα φέρουν την επανάσταση στα συστήματα μεταφορών για ένα βιώσιμο μέλλον!

Το επάγγελμα του logistician έχει αναβαθμιστεί ενώ τα υψηλόβαθμα στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας καλούνται να επιτελέσουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στις εταιρείες τους.
Οι εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες συνεχώς αναπτύσσονται και εκσυγχρονίζονται, ενώ συνάπτουν όλο και σημαντικότερες συνεργασίες.
Ταυτόχρονα όμως έχουν αναβαθμιστεί και οι προκλήσεις. Οι σημαντικότερες:

  • Ψηφιακός μετασχηματισμός. Οι απαιτήσεις για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφορία, για την από-υλοποίηση των εγγράφων, για την ορατότητα και διαφάνεια σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, real-time data και τεχνητή νοημοσύνη, για την μείωση των ρύπων, για νέα μοντέλα αστικής διανομής, για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στο ταξίδι οποιουδήποτε εμπορεύματος, αυξάνονται καθημερινά.
  • Ανθρώπινο Δυναμικό. Ο κλάδος χρειάζεται καταρτισμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες που θα αναλάβουν και θα στηρίξουν το έργο της εξέλιξης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες, που είναι έτοιμοι να μπουν στην παραγωγή είναι σε διαχρονική και αυξανόμενη έλλειψη.
  • Συνεργατικό και ανοικτό πνεύμα. Ο κλάδος χρειάζεται ένα ενισχυμένο πνεύμα συνεργασίας, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των οργανισμών και των στελεχών τους.

Το ILME, ως μια κοινότητα επαγγελματιών του κλάδου αλλά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας μέσω του European Logistics Association,δίνει το δικό του παρόν και την δική του ενεργητική συνδρομή στον κλάδο, ώστε να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, τόσο για τα στελέχη όσο και για τις επιχειρήσεις.

Σας περιμένουμε όλους για να συζητήσουμε για την καινοτομία και τα Logistics

Εκ μέρους του ΔΣ του ILME

Κωνσταντίνος Χανιώτης
Πρόεδρος