Συμμετοχή των μελών του ILME στις Ομάδες Εργασίας

Στόχος του οργανισμού είναι να αποτελέσει μια συμπαγή κοινότητα επαγγελματιών, ερευνητών και εταιρειών, που ασχολούνται επιστημονικά και παραγωγικά, με τα θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πυξίδα για εκπλήρωση του στόχου αυτού αποτελούν οι αξίες του οργανισμού οι οποίες είναι και ο θεμέλιος λίθος για κάθε δράση και ομάδα εργασίας.  Οι αξίες είναι οι κάτωθι: Διαβάστε περισσότερα