Το ILME κατανοώντας το κλίμα αναξιοπιστίας και έλλειψης εμπιστοσύνης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια για κάθε τι Ελληνικό, μέσω της δράσης του συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου των logistics στην Ελλάδα. Κύριο μέλημά μας, είναι η αξιοποίηση των καινοτόμων ιδεών των νέων επαγγελματιών σε συνδυασμό με τις ικανότητες και τις γνώσεις των πιο έμπειρων επαγγελματιών του χώρου.

Σε αυτό συμμετέχουν, πολλές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, στελέχη της ελληνικής αγοράς με μεγάλη εμπειρία στον χώρο, ακαδημαϊκοί και φοιτητές.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η αναβάθμιση του Logistician σε επίπεδο top management της εταιρικής ιεραρχίας μέσα από την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου του Logistician στην πορεία μιας επιχείρησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι δράσεις που έχουμε ξεκινήσει να αναπτύσσουμε αφορούν τα πεδία αυτά, και συνεχίζουν να αναπτύσσονται συνεχώς με νέες ιδέες, βασιζόμενοι στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται στην αγορά καθώς όλα τα μέλη του ΔΣ είναι ενεργοί επαγγελματίες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η προσπάθειά μας εστιάζεται στο να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος κατανοώντας τις δύσκολες εποχές που βιώνει η χώρα μας και έχει επηρεάσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας.