Αγαπητά μέλη,

Αγαπητοί φίλοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics,

Το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME) συνεχίζει να υποστηρίζει και να ενισχύει το θεσμό των Ελληνικών Βραβείων Αριστείας στα Logistics «Μέγας Αλέξανδρος» σχετικά με:

 • τοProject of the Year και
 • τονProfessional of the Year

Ένα θεσμό που κάθε χρόνο μέσα από τις υποψηφιότητές σας δυναμώνει και ενισχύεται, αναδεικνύοντας το πάθος και τη δημιουργικότητα όλων όσοι ασχολούνται ενεργά με τα logistics στην Ελλάδα. Μέσα από αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια που έχει καθιερώσει το ILME, βάσει των αντίστοιχων ευρωπαϊκών που έχει ορίσει το European Logistics Association, εξετάζονται ενδελεχώς όλες οι υποψηφιότητες και επιλέγεται μία ανά περίπτωση, η οποία και θα τιμηθεί με το βραβείο «Μέγας Αλέξανδρος». Η απονομή των βραβείων θα γίνει στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Εφοδιαστικής Αλυσίδας (European Supply Chain Day) στις 16/04/2020.

Το ILME, στοχεύοντας στην ανάδειξη των ελληνικών logistics, θα υποβάλλει τις δύο προτάσεις ως την ελληνική συμμετοχή στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά βραβεία – ELA Awards 2020. Με τον τρόπο αυτό το ελληνικό επιχειρείν αποκτά εξωστρέφεια και γίνεται γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Ελληνικοί Δημόσιοι & Ιδιωτικοί Φορείς του χώρου καθώς και η πανεπιστημιακή κοινότητα συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν την πρωτοβουλία, ώστε η θεωρία να γίνει πράξη και όλοι μαζί να προσφέρουμε γνώση και πείρα στους Έλληνες logisticians. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μέλη ή μη του ILME.

Σας καλούμε να υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας για το Project of the Year ή τον Professional of the Year ή και για τα δύο βραβεία έως τις 10/01/2020.

Επισυνάπτονται οι όροι συμμετοχής.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του ILME

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Project of the Year 2020

 1. Τα υποψήφια projects πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί στην πράξη με συγκεκριμένα αποτελέσματα
 2. Καινοτομία, περιβαλλοντική ευαισθησία, κυκλική οικονομία, συνεισφορά στην αύξηση της κερδοφορίας, κοινωνική συνεισφορά και δυνατότητα εφαρμογής και από άλλες επιχειρήσεις, θα είναι οι πυλώνες αξιολόγησης του project
 3. Θα πρέπει να ετοιμαστεί παρουσίαση σύμφωνα με πρότυπο που θα δοθεί στους υποψηφίους.
 4. Η παρουσίαση πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρά τις παρακάτω ενότητες, μία σε κάθε slide:
 • Overview του project
 • Περιγραφή του προβλήματος (σε περίπτωση που το project εφαρμόστηκε για να αντιμετωπιστεί κάποιο πρόβλημα. Εάν δεν υπήρξε πρόβλημα, το συγκεκριμένο slide δεν απαιτείται)
 • Περιγραφή της λύσης / ιδέας / πρωτοβουλίας και πώς επικοινωνήθηκε εσωτερικά
 • Ποια ήταν τα διακριτά βήματα που ακολουθήθηκαν και ποιοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
 • Ποιες ήταν οι βασικές δυσκολίες κατά τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης
 • Περιγραφή των βασικών παραγόντων κατά τη φάση λανσαρίσματος με βάση τους οποίους αποφασίστηκε η επέκτασή του (roll out) σε αντίθεση με την απόσυρσή του
 • Αναμενόμενα οφέλη κατά τη φάση του σχεδιασμού και σύγκρισή τους με αυτά που πραγματικά ήρθαν στην πράξη
 • Περιγραφή των τρόπων επικοινωνίας του project εσωτερικά στην εταιρία και εξωτερικά σε πελάτες, συνεργάτες ή κοινή γνώμη
 • Τρόπος αξιολόγησης και βασικά KPIs του project
 • Ένα ακόμα slide όπου μπορεί να αναφερθεί ό,τι άλλο κρίνει ο υποψήφιος
 1. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 10/01/2020 αυστηρά. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται κατά προτίμηση στα αγγλικά, αλλά είναι αποδεκτή και η ελληνική γλώσσα.
 2. Οι παρουσιάσεις πρέπει να μετατραπούν σε αρχείο pdf και να αποσταλούν στη διεύθυνση awards@ilme.gr
 3. Η αξιολόγηση θα γίνει από επιτροπή του ILME αποτελούμενη από μέλη του ΔΣ του ILME και επαγγελματίες της αγοράς
 4. Θα προκριθούν τα 3 καλύτερα projects. Οι εκπρόσωποι θα κληθούν να παρουσιάσουν για 30 λεπτά ο καθένας στην επιτροπή σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα ανακοινωθεί (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά ερωτήσεις)
 5. Οι παράγοντες αξιολόγησης θα είναι:
 • Καινοτομία
 • Συνεισφορά στην κοινωνία
 • Οικονομικό όφελος
 • Περιβαλλοντικά οφέλη
 • Δυνατότητα εφαρμογής και από άλλες εταιρίες
 • Διατμηματικότητα στην εφαρμογή και την υλοποίηση
 • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών
 • Ικανότητα παρουσίασης
 1. Ο νικητής θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό “ELA Awards” για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού “Project of the year 2020”.
 2. Το κόστος υποβολής υποψηφιότητας για το Project of the Year είναι 350 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

Professional of the Year 2020

 1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει στα Αγγλικά τρισέλιδο βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει:
 • Τρέχουσα και παρελθούσες θέσεις, background και σπουδές (1 σελίδα το μέγιστο)
 • Σημαντικά επαγγελματικά επιτεύγματα και πρωτοβουλίες των τελευταίων πέντε (5) ετών (2 σελίδες) περιγράφοντας μεταξύ άλλων:
  • Ποια ήταν αυτά, από ποια ανάγκη εκπορεύθηκαν και σε ποια αποτελέσματα οδήγησαν
  • Πώς δέσμευσαν τον υπόλοιπο οργανισμό για να υλοποιηθούν
  • Πόσο αποτελεσματικά αποδείχθηκαν και εάν κράτησαν στο χρόνο
 1. Οι υποψηφιότητες που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν από επιτροπή του ILME, στην οποία θα συμμετέχουν μέλη του ΔΣ του ILME και επαγγελματίες της αγοράς. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων θα είναι:
 • Αναγνωρισιμότητα από την αγορά
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ηγεσία
 • Καινοτόμα σκέψη
 • Opinion leading
 • Ευελιξία στην αλλαγή και προσαρμοστικότητα
 1. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων θα γίνει με αποστολή στη διεύθυνση awards@ilme.gr συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία του υποψήφιου.
 2. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 10/01/2020 αυστηρά.
 3. Από τη διαδικασία αξιολόγησης θα επιλεγούν οι δύο (2) επικρατέστεροι, οι οποίοι θα κληθούν να παρουσιάσουν στην επιτροπή τα επιτεύγματά τους [παρουσίαση επτά (7) διαφανειών σε ελεύθερη δομή].
 4. Ο νικητής θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό ’ELA Awards’ για την ανάδειξη του Ευρωπαίου “Professional of the year 2020”.
 5. Το κόστος υποβολής υποψηφιότητας για τον Professional of the Year είναι 100 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).