– Επιμόρφωση και πιστοποίηση του logistian.

Στόχος της κίνησης μέσω της επιμόρφωσης και πιστοποίησης είναι ένα πρόσθετο “όπλο” για την αναρρίχηση των logisticians και σε ψηλότερα επίπεδα της εταιρικής ιεραρχίας.

 

-Εισαγωγή Διεθνών Προτύπων logitsians .

Προκειμένου οι logisticians ανά τον κόσμο να μιλούν την “ίδια γλώσσα”. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αναμένεται σύντομα να συμφωνηθούν μεταξύ ELA και χωρών της Ασίας.Το οξύμωρο είναι ότι, ενώ τα εν λόγω πρότυπα αναπτύχτηκαν υπό την καθοδήγηση του προηγούμενου Προέδρου του ILME, κ. Γιάννη Κονετά, κι έχουν εισαχθεί σε πάνω 20 χώρες-μέλη του ELA, στην Ελλάδα δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη. Επομένως, πρώτιστος στόχος του ΙLME θα είναι η ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας αυτής και στην Ελλάδα.

 

-Προβολής στο εξωτερικό και διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Bραβείου Αριστείας στα Logistics.

Ο διαγωνισμός για το “European Award for Logistics Excellence” διοργανώνεται ετήσια στα πρότυπα του Champions League. Στόχος του ILME είναι η διοργάνωση του εν λόγω διαγωνισμού στην Ελλάδα. Αποκορύφωμα της δράσης μας αποτέλεσε η  κατάκτηση της πρώτης θέσης το 2015 και το 2016 στα Ευρωπαϊκά βραβεία αριστείας που διοργανώνονται από τον ELA από δύο Έλληνες Logisticians.

 

-Ενημέρωση για νέες τεχνολογίες στον κόσμο των logistics.

Μέσα από τις συχνές εκδηλώσεις της πρωτοβουλίας Up Greek Logistics, του οχήματος επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης του ILME, προσφέρεται η δυνατότητα στους νέους και τους πρεσβύτερους του χώρου να βρεθούν μαζί σε ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο, να ανταλλάξουν απόψεις και να δικτυωθούν. Οι θεματικές ενότητες χτίζονται γύρω από μια βασική ιδέα, π.χ. “Tα logistics του καλοκαιριού”, πάνω στην οποία “κουμπώνουν” άμεσα ή έμμεσα οι παρουσιάσεις της βραδιάς, π.χ. τα logistics της ιχθυοκαλλιέργειας, το Τaxibeat, μια έξυπνη εφαρμογή αναζήτησης ταξί, το safe bebe αναφορικά με την παθητική ασφάλεια των μικρών παιδιών, κοκ. Οι αναφορές αυτές, κατά κανόνα case studies μέσα από τη ζωή, προσφέρουν τροφή για σκέψη και οδηγούν ενίοτε σε σύναψη συνεργιών μεταξύ των εμπλεκομένων.