Για τον Eπαγγελματία Logistician

Η επαγγελματική πιστοποίηση φυσικών προσώπων αποτελεί πλέον προαπαιτούμενο στον επιχειρηματικό κόσμο.  Η Πιστοποίηση ELA προσφέρει στα στελέχη επικαιροποιημένες γνώσεις με βάση τις ανάγκες του κλάδου.   Συνοψίζοντας τα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζουν τα στελέχη από την Πιστοποίηση ELA:

  • Αποκτούν πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας με διεθνή αναγνώριση, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το βιογραφικό τους και τις επαγγελματικές τους προοπτικές
  • Χρησιμοποιούν με άνεση «κοινή γλώσσα» επικοινωνίας με την παγκόσμια αγορά Logistics / Supply Chain
  • Επεκτείνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιοτήτες στην διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Ενδυναμώνουν την εμπειρία τους στις λειτουργικές δεξιότητες που απαιτεί η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα στην ικανότητα ανάλυσης, σχεδιασμού και διοίκησης αλλαγών στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Πιστοποίηση ELA αναγνωρίζει τις ικανότητες και επικυρώνει την εμπειρία των logisticians σε τρία επίπεδα:

  • EJLog: Supervisory / Operational Management – Πιστοποίηση σε επίπεδο εποπτικό / λειτουργικό.  Απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων Logistics / Supply Chain  ή άλλων σχετικών τμημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών, επικεφαλείς λειτουργιών, managers πρώτης γραμμής.
  • ESLog: Senior Management – Πιστοποίηση σε επίπεδο Διοίκησης.  Απευθύνεται σε μεσαία στελέχη, συμβούλους, επικεφαλείς τμημάτων σχεδιασμού, συντονισμού και ελέγχου Logistics, ή διαφόρων τομέων Supply Chain  ή άλλων σχετικών τμημάτων.
  • EMLog: Strategic Management – Πιστοποίηση σε επίπεδο Στρατηγικής Διοίκησης. Απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη, CEOs, General Managers, Supply Chain Directors με σημαντική εμπειρία στους τομείς εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η αξιολόγηση και στα τρία επίπεδα είναι  ανεξάρτητη και ουδέτερη.  Αφορά δε  τόσο στις γνώσεις  όσο και στις δεξιότητες και ικανότητες των στελεχών, ώστε να προσδιοριστούν τα δυνατά σημεία αλλά και τα κενά που υπάρχουν για μελλοντική ανάπτυξή τους.