Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από μία παρουσίαση του έργου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο παρουσίασης που θα βρείτε εδώ.