Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΘ Σωτήρης Θεοφάνης είναι ο νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας»

Το Ινστιτούτο «Εξάντας» έχει ως αντικείμενο την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης σε ειδικότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία και διαχείριση λιμένων. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΘ Σωτήρης Θεοφάνης είναι ο νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας», μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν χθες.

Moving freight is a tough task that needs experience and expertise

While, many companies choose to have its own fleet of trucks for moving freight and load, it can prove to be expensive as a whole for the company. This is because buying a fleet of trucks, maintaining it, hiring numerous staff for its smooth operation, having technicians available round the clock, getting approval and licenses, designing logistic routes, maintaining smooth process, meeting deadlines, and so on, can not only increase the operational costs of the company, but can also prove to be a burden in the long run. Διαβάστε περισσότερα

How outsourcing your logistic needs to us can prove to be cost-effective for you?

It is a known fact that having an in-house logistic department can enhance a company’s overall operational cost by a great margin, and this also affects the net profit and the benefits that the company wants to pass on to their clients. A smooth logistic operation is essential to the success of the company and the customer satisfaction it provides to its customers. Διαβάστε περισσότερα