Μπουγιούκας Μάριος, EJLog

ELA Certification – Ένα ουσιαστικό και ελπιδοφόρο ταξίδι πρακτικής γνώσης…

Η Πιστοποίηση ELA έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς βασίζεται, σχεδόν σ’ απόλυτο βαθμό, σε πρακτικές γνώσεις οι οποίες πηγάζουν από τις ρεαλιστικές ανάγκες του κλάδου. Σε κάθε επιμέρους ενότητα της πιστοποίησης, σ’ επίπεδο προετοιμασίας για τις εξετάσεις, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των αλλαγών, αλλά και στην ανάλυση όλων των απρόβλεπτων καταστάσεων εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πέραν του σταδίου της προετοιμασίας, όπου ο υποψήφιος θ’ αποκομίσει πολύ καλή και σε βάθος εικόνα του κλάδου, στις εξετάσεις θα κληθεί ν’ αποδώσει στο γραπτό του έντονα το στοιχείο της κριτικής σκέψης, σε πολύ πρακτικά ερωτήματα.

Επίσης, αποτελεί σημαντικό κέρδος της πιστοποίησης, η διαχείρισή της από το ILME, που ως επαγγελματικός φορέας του κλάδου αντιλαμβάνεται πλήρως και πολύ γρήγορα τα κελεύσματα της αγοράς εργασίας. Σαφώς, το ότι η πιστοποίηση βρίσκεται κάτω από την «ομπρέλα» του ELA της χαρίζει αναγνώριση διεθνούς κύρους και σ’ επόμενο στάδιο μέσα από ένα ευρύ δίκτυο καταξιωμένων  logisticians, επιτυγχάνονται ανανεώσεις των προτύπων, προκειμένου να ανταποκρίνονται συνεχώς στις αλλαγές του κλάδου και τις απαιτήσεις της αγοράς ευρύτερα.

Σε προσωπικό επίπεδο, η πιστοποίηση με βοήθησε σημαντικά στο να έχω μία πλήρη εικόνα των operations στα logistics και την εφοδιαστική ευρύτερα, αποτελώντας ένα σημαντικό εφόδιο πρακτικής γνώσης, προς αξιοποίηση σε μελλοντική ενασχόλησή μου στο κομμάτι των χερσαίων  logistics.

Επίσης, πρόκειται για εξαιρετικό εργαλείο, τόσο για την ενασχόλησή μου με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, όσο και με τη συνέχιση της καριέρας μου σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Containerships) και το συνδυασμό της γνώσης των χερσαίων logistics με τη θαλάσσια εφοδιαστική.

Με γνώμονα όλα τα προαναφερόμενα, συστήνω ανεπιφύλακτα σ’ ένα νέο εργαζόμενο στο χώρο να συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης, καθώς θ’ αποκομίσει πολλαπλά οφέλη, μαθαίνοντας παράλληλα σε βάθος το αντικείμενο και επικοινωνώντας πλέον μ΄ έναν πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο με τους συναδέρφους του.  Επίσης, θα το σύστηνα και σ΄ ένα στέλεχος μ΄ εμπειρία, καθώς είναι βέβαιο ότι θα του έδινε περαιτέρω εφόδια στην εργασία του.

Δείγμα της σημαντικότητας της πιστοποίησης, αποτελεί το γεγονός ότι ήδη την έχουν αποκτήσει καταξιωμένα διευθυντικά στελέχη της αγοράς.  Τελειώνοντας, θα πρέπει ν’ αναφερθεί ότι μέσα από τη διαδικασία της πιστοποίησης ένας υποψήφιος ενδυναμώνει αισθητά και το networking του στον κλάδο.

Μπουγιούκας Μάριος, EJLogTrainee Navigational OfficerBusiness Development l BCA Shipping Department