Αρβανίτης Ιωάννης, EJLog

Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στο πρόγραμμα Πιστοποίησης ELA, και μάλιστα την πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε στη Ελλάδα, και να βρίσκομαι μεταξύ των πρώτων πιστοποιημένων logisticians.  Θεωρώ λοιπόν, έστω και από την πλευρά του εκπαιδευομένου, ότι συμμετείχα σε έναν θεσμό που στη πάροδο του χρόνου αναδεικνύεται ως η κορωνίδα της επαγγελματικής πιστοποίησης των logisticians στην Ελλάδα.

Η προσφορά του ILME υπήρξε καθοριστική, με τη συμβολή του στην υλοποίηση του προγράμματος Πιστοποίησης ELA στην Ελλάδα και τη δημιουργία των προοπτικών διατήρησης του θεσμού σε ανώτατο επίπεδο.

Η διαδικασία της πιστοποίησης έχει πολλαπλά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες. Η επιστημονική κατάρτιση των συμμετεχόντων, η σύνθεση της διαφορετικότητας των ανθρώπων, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των στελεχών, η τριβή με τη διαδικασία των εξετάσεων, δημιουργούν ένα τεράστιο κέρδος σε όσους συμμετέχουν σε αυτή.

Σημαντικό όφελος δημιούργησε η κωδικοποίηση και η κοινή χρήση της ορολογίας των logistics σε όλους τους συμμετέχοντες, περισσότερο δε σε αυτούς που προέρχονταν από διαφορετικούς χώρους.  Επιπλέον η διαδικασία των εξετάσεων από μόνη της δημιουργεί απαιτήσεις για περαιτέρω εμβάθυνση στο θεωρητικό υπόβαθρο και εκπαίδευση.

Η Πιστοποίηση ELA επιβεβαιώνει με τον πιο καθοριστικό τρόπο τη γνώση σου στα logistics και ενισχύει το βιογραφικό σου δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε ότι αφορά τη δική μου εξέλιξη θεωρώ ότι η πιστοποίηση συντέλεσε θετικά στην αναβάθμισή μου, αναλαμβάνοντας μετέπειτα τη θέση του Finished Goods Transportation Manager της εταιρείας.

Όχι μόνο συνιστώ ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αλλά και παροτρύνω να συμμετέχουν όλοι αυτοί που θέλουν να δώσουν αξία στη γνώση και την εμπειρία τους. Επιπλέον είναι υποχρέωση αλλά και ευθύνη όλων των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στα logistics στην Ελλάδα να συμβάλλουν στη μακροβιότητα του συγκεκριμένου θεσμού στοχεύοντας στην ανάδειξη της αδιαμφισβήτητης αξίας του.

Αρβανίτης Ιωάννης, EJLogFinished Goods Transportation ManagerΔΕΛΤΑ Foods, Vivartia S.A.