Καράκος Γαβριήλ, ESLog

Η συμμετοχή μου στη διαδικασία Πιστοποίησης ELA ήταν η ευκαιρία να εμβαθύνω περισσότερο και να εμπλουτίσω / επικαιροποιήσω τις γνώσεις μου στα επιστημονικά αντικείμενα των logistics.  Θεωρώ ότι είναι μία εκπαιδευτική / επιμορφωτική διαδικασία, η οποία σε αναπτύσσει επιστημονικά, σε ανεβάζει επαγγελματικό επίπεδο και σε οδηγεί στην εξεύρεση λύσεων ακόμη και για προβλήματα της τρέχουσας καθημερινής διαχείρισης. Με παρακίνησε να δω τη δουλειά μου “out of the box” και κυρίως να δω τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά, δηλαδή να μάθω πώς σκέφτεται και ενεργεί ο προμηθευτής, ο παραγωγός, ο μεταφορέας, ο αποθηκάριος, ο διανομέας, ο έμπορος, ο καταναλωτής κ.λ.π.  Μου πρόσφερε κυρίως τη δυνατότητα να αποκτήσω εργαλεία για να οργανώσω με επιστημονικότερο τρόπο τη δουλειά μου.  Επίσης, μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω σημαντικούς επαγγελματίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίοι μου μεταλαμπάδευσαν πολλές από τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Στον επαγγελματικό χώρο, η Πιστοποίηση ELA μου πρόσφερε την επαγγελματική αναγνώριση που επιζητούσα, και δικαίωσε τις προσπάθειές μου για αυτοβελτίωση στα θέματα προμηθειών και γενικότερα εφοδιαστικής αλυσίδας.  Οι γνώσεις μου στα logistics βασίζονταν αποκλειστικά στην εμπειρία.  Όταν ο ΟΛΠ άλλαξε ιδιοκτησία και ανέθεσε σε εξωτερική εταιρεία την αξιολόγηση του προσωπικού για ανάθεση θέσεων ευθύνης διαπίστωσα ότι δεν διέθετα κάποιο πιστοποιητικό για να  υποστηρίξω τις γνώσεις μου σε ανθρώπους που δεν γνώριζαν την επαγγελματική μου πορεία.  Η απόκτηση της Πιστοποίησης ELA ήταν αυτό που χρειαζόμουν ώστε η εμπειρία μου να αποκτήσει ταυτότητα και αναγνώριση, στοιχεία απαραίτητα για την περαιτέρω ανάληψη θέσεων ευθύνης.

Όπου βρεθώ και όπου σταθώ συμβουλεύω και συνιστώ ανεπιφύλακτα στους απασχολούμενους στο χώρο των επιχειρήσεων logistics, συναδέλφους μου και μη, να συμμετάσχουν στη διαδικασία Πιστοποίησης ELA, διότι, εκτός της επιμόρφωσης, θα αποκτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο κύρους για την επαγγελματική τους καταξίωση και αναβάθμιση, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα πλέον.

Τη στιγμή που όλες πλέον οι επιχειρήσεις οργανώνονται ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας κατά ISO, θεωρώ ότι δεν πρέπει να τους αρκεί ότι θα έχουν διαδικασίες πιστοποιημένες, αλλά να αναζητούν και επαγγελματίες πιστοποιημένους που θα εφαρμόζουν αυτές τις διαδικασίες.

Καράκος Γαβριήλ, ESLogChief Deputy Manager of Logistics DepartmentPiraeus Port Authority S.A.