Σκρουφούτας Χαράλαμπος, ESLog

Μέσω της συμμετοχής μου στο πρόγραμμα Πιστοποίησης ELA αναβαθμίστηκε το πεδίο γνώσης σχετικά με τα logistics, καθώς μου δόθηκε η δυνατότητα να εμβαθύνω περισσότερο σε πεδία όπως π.χ. το Forecasting, με το οποίο δεν είχα άμεση εμπλοκή μέχρι πρότινος. Ακόμη και σε τομείς όπου είχα μεγαλύτερη εξειδίκευση, όπως το module του Transportation, μπόρεσα να πάρω μεγαλύτερη πληροφόρηση. Λόγω της φύσης των εξετάσεων που είναι πανευρωπαϊκές, αλλά και των logistics που απαιτούν ένα διευρυμένο φάσμα γνώσεων, είχα την ευκαιρία να εμβαθύνω σε ορολογίες και μεθόδους που δεν συναντάς στην καθημερινότητα της κάθε εργασίας.

Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Πιστοποίησης ELA, καταρχάς με έφερε σε επαφή με πολλούς άλλους επαγγελματίες του χώρου στην Ελλάδα και ταυτόχρονα μέσα από τη διαδικασία αυτή ανταλλάξαμε ενδιαφέρουσες απόψεις, γνωρίσαμε πρακτικές άλλων εταιρειών, ομοειδών και μη. Αλλά το κυριότερο, πέραν των φιλικών σχέσεων που δημιουργήσαμε, είναι το γεγονός ότι συμμετείχαμε σε μία πανευρωπαϊκή διαδικασία πιστοποίησης.  Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις ότι δεν υστερείς σε τίποτα σε σύγκριση με αντίστοιχους επαγγελματίες άλλων χωρών, και βέβαια το γεγονός ότι η πιστοποίηση αυτή έχει ευρύτερη αναγνώριση, αποτελεί εφόδιο για όποιον θελήσει να δραστηριοποιηθεί πέρα από τα στενά όρια της χώρας του.

Προφανώς θα συμβούλευα ανεπιφύλακτα κάθε συνάδελφο, ανεξαρτήτως επιπέδου και χρόνων εμπειρίας στο χώρο, να μπει στη διαδικασία της Πιστοποίησης ELA, λόγω του ότι θα ωφελήσει τον ίδιο πρώτα απ’ όλα από πλευράς γνώσης. Επίσης θα ωφελήσει τον κλάδο γιατί μόνο έτσι μπορούμε να οριοθετήσουμε κατά ένα τρόπο, το ελάχιστο γνωστικό επίπεδο των ανθρώπων που ασχολούνται με τα logistics. Τέλος μέσω της διαδικασίας αυτής, άνθρωποι που ασχολούνται με διαφορετικά αντικείμενα στα logistics, μπορούν να μάθουν και άλλα πεδία ώστε να αναπτυχθεί κοινή κουλτούρα που θα διευκολύνει τις διαδικασίες μεταξύ τμημάτων ή διευθύνσεων.

Σκρουφούτας Χαράλαμπος, ESLogΓενικός ΔιευθυντήςΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.