Παντολέινας Χαράλαμπος, EJLog

Σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύει η αγορά εργασίας, όσοι επιδιώκουν μια επιτυχημένη καριέρα, ιδιαίτερα σε απαιτητικούς τομείς όπως είναι των logistics και του  supply chain, πρέπει να εστιάσουν σε επαγγελματικά προσόντα που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν .

Η συμμετοχή μου στην διαδικασία για την Πιστοποίηση ELA αναβάθμισε σημαντικά το προφίλ μου καθώς ο συγκεκριμένος τίτλος είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένος και απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων οι οποίες είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους σε όλη την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, αποτελεί πλέον ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο προσόν για τον ευρύτερο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας που μου απέδωσε υπολογίσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση δεν μου έδωσε μόνο επαγγελματικούς πόντους αλλά με βοήθησε και στην υψηλού επιπέδου δικτύωση με άλλους επαγγελματίες του χώρου. Σε ένα χώρο όπου η σύνθετη και κριτική σκέψη είναι απαραίτητη, πέρα από την καθαρά τεχνική κατάρτιση, μία επαγγελματική πιστοποίηση όπως αυτή του ELA συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων καθώς συνθέτει πολλές θεματικές ενότητες πάνω σε πραγματικά παραδείγματα.

Τα οφέλη που αποκόμισα από την Πιστοποίηση ELA τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στην επαγγελματική μου πορεία είναι αρκετά, ορισμένα δε από αυτά επιγραμματικά είναι:

  • Ενίσχυση ευκαιριών στην εργασία μου και επιπλέον ανέλιξη σε αυτήν
  • Αναβάθμιση των τυπικών προσόντων μου
  • Μοναδική επαγγελματική διαφοροποίηση
  • Βελτίωση της επαγγελματικής μου εικόνας
  • Ενίσχυση του βιογραφικού μου και της επαγγελματικής μου δικτύωσης
  • Αποδεδειγμένη εφαρμοσμένη εμπειρία με την απόκτηση της πιστοποίησης
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα μου

Είναι σίγουρο ότι θα πρότεινα ανεπιφύλακτα σε κάθε στέλεχος όλων των βαθμίδων και διευθύνσεων της  εφοδιαστικής αλυσίδας να συμμετάσχει στην διαδικασία απόκτησης της διεθνούς αναγνωρισμένης Πιστοποίησης ELA που οργανώνει το ILME.

Με δεδομένο ότι οι οργανισμοί πλέον αναζητούν και στηρίζονται σε στελέχη με πιστοποιημένες δεξιότητες, με επαγγελματική επάρκεια, με κοινή γλώσσα επικοινωνίας με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, καθιστούν όλα τα παραπάνω απαραίτητα εφόδια για κάθε στέλεχος.  Εφόδια που προσφέρονται από τον συγκεκριμένο θεσμό, σε συνάρτηση δε, με την εξειδικευμένη γνώση, με την προστιθέμενη αξία που αποκτούν οι συμμετέχοντες, με την θεματολογία της τρέχουσας επικαιρότητας και των πρόσφατων αναζητήσεων της αγοράς, με τον πρακτικό προσανατολισμό των θεμάτων, καθιστούν κατά την άποψη μου την Πιστοποίηση ELA απαραίτητο και πολύ σημαντικό προσόν για κάθε στέλεχος στον χώρο των logistics και του  supply chain.

Παντολέινας Χαράλαμπος, EJLogLogistics DirectorEZA S.A.