Καραγεώργης Αλέξανδρος, EJLog

Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσω την άποψη μου σχετικά με την πιστοποίηση μου στα logistics το 2016 στην κατηγορία EJLog.
Άρχισα να ασχολούμαι με τα logistics το 1999.
Όταν η εταιρεία μου, πρότεινε να συμμετάσχω στις εξετάσεις πιστοποίησης, το είδα σα μία ευκαιρία να επεκτείνω τις γνώσεις μου σε θεωρητικό επίπεδο και να επιβεβαιώσω τις εμπειρικές γνώσεις μου.
Επιπλέον, κατά την προετοιμασία πριν τις εξετάσεις, ασχολήθηκα και με την θεωρία σε τομείς με τους οποίους δεν είχα ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν, όπως το Business Principles και το Demand & Production Planning, τα οποία με βοήθησαν να κατανοήσω καλύτερα τις ανάγκες των πελατών που διαχειριζόμαστε και να οργανώσω – προσαρμόσω όσο καλύτερα γίνεται το έργο μας, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που τους προσφέρουμε.
Με βοήθησε επίσης να προχωρήσω ανοδικά στην εταιρεία μου και να πάρω μία καλύτερη θέση. Έγινα υπεύθυνος όλων των αποθηκών της εταιρείας (Warehouse Unit Manager).
Πιστεύω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τα logistics θα έπρεπε να προετοιμαστούν κατάλληλα, ανάλογα με τις πρότερες γνώσεις τους, και να δώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση.
Θα τους βοηθήσει στην αυτοεκτίμηση και στην επαγγελματική τους ανέλιξη.

Καραγεώργης Αλέξανδρος, EJLogWarehouse Unit ManagerSARMED S.A.