Πρόσκληση σε Ημερίδα με τίτλο «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Ελλάδα. Ψηφιοποίηση, καινοτομία και συνέργειες στην Ελλάδα της ανάπτυξης: Το παράδειγμα του έργου FENIX»

Το ILME συμμετέχει στην ημερίδα με τίτλο «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Ελλάδα.  Ψηφιοποίηση, καινοτομία και συνέργειες στην Ελλάδα της ανάπτυξης: Το παράδειγμα του έργου FENIX» που διοργανώνεται στις 25/1/2023 από το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και το ΕΠΙΣΕΥ. Συμμετέχουν με ομιλία ο Κ. Χανιώτης, Πρόεδρος του ILME, ο Δρ. Γ. Μαλινδρέτος, μέλος ΔΣ ILME, ο Δρ. Α. Αμδίτης, μέλος ΔΣ ILME και ο Α. Βαμβακίδης, αναπλ. μέλος ΔΣ ILME.

Πρόσκληση και ατζέντα της εκδήλωσης εδώ.