Πιστοποίηση ELA: δύο νέοι κύκλοι εξετάσεων το 2023

Το ILME, διοργανώνει για το 2023 δυο νέους κύκλους εξετάσεων για την Πιστοποίηση European Logistics Association (ELA), στα επίπεδα EJLog και ESLog, για τους υποψηφίους Ελλάδας και Κύπρου:

Ο Α’ κύκλος εξετάσεων θα υλοποιηθεί:

τo Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 για τις γραπτές εξετάσεις και

το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 για την συνέντευξη[1],

ενώ ο Β’ κύκλος εξετάσεων θα υλοποιηθεί:

το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023 για τις γραπτές εξετάσεις και

το Σάββατο 8 Ιουλίου 2023 για την συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν την ιστοσελίδα του ILME σχετικά με την Πιστοποίηση ELA, και τους φορείς εκπαίδευσης που εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ELAQF.  Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορούν να απευθυνθούν στο [email protected] και στο τηλ. 6987054934  [κα Βασιλική Λαιζηνού].

[1] Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε συνεννόηση με τους υποψηφίους.