Πιστοποίηση ELA: δύο νέοι κύκλοι εξετάσεων το 2021

Το ILME, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης Logistics, διοργανώνει για το 2021 δυο νέους κύκλους εξετάσεων για την Επαγγελματική Πιστοποίηση ELA, στα επίπεδα EJLog και ESLog, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Ο Α’ κύκλος εξετάσεων θα υλοποιηθεί:

τo Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 για τις γραπτές εξετάσεις και

το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 για την συνέντευξη[1],

ενώ ο Β’ κύκλος εξετάσεων θα υλοποιηθεί:

το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 για τις γραπτές εξετάσεις και

το Σάββατο 10 Ιουλίου 2021 για την συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν την ιστοσελίδα του ILME σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση ELA, και τους φορείς εκπαίδευσης που εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.  Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορούν να απευθυνθούν στο [email protected] και στο τηλ. 210 2241225  [κα Βασιλική Λαιζηνού].

[1] Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε συνεννόηση με τους υποψηφίους.