Πιστοποίηση ELA – 8os χρόνος στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Φεβρουάριο, ο πρώτος εκ των δυο, για το 2023, κύκλος εξετάσεων Πιστοποίησης ELA – της επαγγελματικής πιστοποίησης του European Logistics Association (ELA) για τα στελέχη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – που διοργανώνει το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME).  Ο θεσμός της Πιστοποίησης ELA διανύει πλέον τον 8ο χρόνο στην Ελλάδα, και τον 2ο χρόνο στην Κύπρο, υπό την εποπτεία και τον κεντρικό συντονισμό του ILME και για τις δυο χώρες.

H Πιστοποίηση ELA, με βάση τα πρότυπα ELAQF, αποτελεί μια από τις βασικότερες δράσεις του Ινστιτούτου προς τα στελέχη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς το ILME είναι ενεργό μέλος του ELA από την ίδρυσή του και αποτελεί το Κέντρο Πιστοποίησης για την Ελλάδα και την Κύπρο, διοργανώνοντας από το 2016 δυο κύκλους εξετάσεων ετησίως για τα επίπεδα EJLog και ESLog.  Η Πιστοποίηση ELA έχει τρία επίπεδα, απευθύνεται σε επαγγελματίες Logisticians όλων των βαθμίδων διοίκησης και χαίρει διεθνούς αναγνώρισης.   Από το 2021 οι εξετάσεις διεξάγονται on-line, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο δυνατότητα συμμετοχής σε υποψηφίους από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και της Κύπρου.  Στις πρόσφατες εξετάσεις του Φεβρουαρίου, και ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που ανέλαβε σε αυτήν την ψηφιακή μετάβαση, ανατέθηκε στο ILME, από τον ELA, να είναι ο πρώτος φορέας πιστοποίησης που θα χρησιμοποιήσει την νέα πλατφόρμα του ELA για την on-line διεξαγωγή των εξετάσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν απρόσκοπτα και με αδιάβλητο τρόπο.

Περισσότερα από 300 στελέχη διαφόρων βαθμίδων από 70+ εταιρείες από όλους του κλάδους επιχειρήσεων από την Ελληνική και Κυπριακή αγορά έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα Πιστοποίησης, με τον αριθμό των συμμετεχόντων και των πιστοποιήσεων να βαίνει αυξανόμενος.  Στις πρόσφατες εξετάσεις συμμετείχαν 56 υποψήφιοι, εκ των οποίων 10 από την Κύπρο, ενώ τα αποτελέσματα ανέδειξαν 15 νέους πιστοποιημένους Logisticians στα επίπεδα EJLog και ESLog, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πιστοποιημένων κατά ELA στους 111.  Σημειώνεται ότι για την προετοιμασία των υποψηφίων, το ILME έχει συνάψει συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αντίστοιχα την projectyou και την iMinder.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ILME, κος Κωνσταντίνος Χανιώτης, «η εφοδιαστική αλυσίδα χρειάζεται στελέχη με πολλαπλές ικανότητες, που θα ηγηθούν στην αποτελεσματικότερη, βιωσιμότερη, κυκλικότερη και ανθεκτικότερη οικονομία του μέλλοντος και το ILME σε συνεργασία με τον European Logistics Association, βρίσκονται σε αυτό το σταυροδρόμι της τεχνολογίας και της ανάπτυξης της γνώσης στην λεωφόρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Η απονομή των Πιστοποιητικών ELA θα γίνει στο πλαίσιο επόμενης εκδήλωσης που θα διοργανωθεί  από το ILME.