Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε στο Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε στο Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME)

 

Το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME) ενημερώνει ότι, μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες στη Γενική Συνέλευση της 21ης Σεπτεμβρίου 2022, ανέδειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2022-2025.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με υβριδικό τρόπο με τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία 110 μελών από τα 120 ταμειακώς ενήμερα μέλη.

Στη συνέχεια, σε ειδική συνεδρίαση που ακολούθησε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

Διοικητικό Συμβούλιο ILME:

 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Χανιώτης
Αντιπρόεδρος: Ευστάθιος Μακαντάσης
Γενική Γραμματέας: Αικατερίνα Θεοφανίδου
Ταμίας: Κυριάκος Καλούμενος
Τακτικά Μέλη: Άγγελος Αμδίτης
Κωνσταντίνος Βούλγαρης
Νικόλαος Γκότζιας
Αντώνης Ηλιάδης
Γεώργιος Μαλινδρέτος
Αγγελική (Λίνα) Πάλλη
Αναπληρωματικά Μέλη: Αναστάσιος Βαμβακίδης
Σίμος Ευθυμιάδης
Δήμητρα Ζαραφωνίτη
Παναγιώτης Ρεκλείτης
Βασίλειος Σιγάλας

 

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. περιλαμβάνει εξέχοντα στελέχη από όλους τους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, γεγονός που προσδίδει στο ILME τον αναγκαίο πλουραλισμό και την ποιότητα, ώστε να ενισχύσει ακόμα περαιτέρω το αποτύπωμά του στα Ελληνικά Logistics.

Σε αυτήν την κατεύθυνση και με γνώμονα πάντα τις αξίες που πρεσβεύει το Ινστιτούτο, το νέο Δ.Σ. επεξεργάζεται ήδη νέους ρόλους και αρμοδιότητες και σχεδιάζει νέες δράσεις προς όφελος των μελών του ILME, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.