Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης ELA στις 30/01/2021

A’ Κύκλος εξετάσεων Πιστοποίησης ELA 2021

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021

To ILME ανακοινώνει ότι ο πρώτος κύκλος εξετάσεων 2021 για την Πιστοποίηση ELA θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου (γραπτές εξετάσεις) και 13 Φεβρουαρίου [1] (συνέντευξη) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για αιτήσεις συμμετοχής στον α’ κύκλο Πιστοποίησης ELA 2021, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και στείλουν ηλεκτρονικά έως τις 22 Ιανουαρίου, το παρακάτω έντυπο:

HILME – Application form ELA Cert – 2021.01

Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων, θα ακολουθήσει ανακοίνωση του τρόπου διεξαγωγής και του προγράμματος των εξετάσεων.

 

[1] Η ημερομηνία των συνεντεύξεων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σε συνεννόηση με τους υποψηφίους.