H μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης καθώς και του κυκλοφοριακού φόρτου σωρευτικά με την εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών κέντρων των Δήμων της Αττικής αποτελεί αδιαμφισβήτητα βασική επιδίωξη τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και των επαγγελματιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει το θέμα της βελτίωσης της κινητικότητας εντός των πόλεων, με ένα σωστό και ολοκληρωμένο σχέδιο.

Η επιδίωξη αυτή για να επιτευχθεί απαιτεί την σύμπνοια και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών.

Η απόφαση της περιφέρειας είναι αδιαμφισβήτητα η αρχή, ωστόσο η εφικτότητα εφαρμογής της προϋποθέτει ανάλυση της υφιστάμενης λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και των συνεπειών που θα έχει σε αυτή η εν λόγω απόφαση.

Στο παρόν δεν θα αναλυθεί η απόφαση αυτή και τα προβλήματα που προξενεί.  Όμως θα πρέπει να εκφράσουμε την ανησυχία μας ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι αδύνατον να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, θα επιβαρύνουν συνολικά τη λειτουργία των καταστημάτων και της εφοδιαστικής και ελλοχεύει ο κίνδυνος να έχουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Αθηναίων, με το ειδικό τους βάρος, μπορούν να θέσουν το πλαίσιο και δώσουν το σωστό παράδειγμα εστιάζοντας στους θεμελιώδεις στόχους, δηλαδή:

  1. Την ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου με παράλληλη μείωση των εκπομπών ρύπων, θορύβου  και αερίων θερμοκηπίου από τις πόλεις μας αλλά και της οδικής ασφάλειας
  2. Την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στα χιλιάδες μικρά και μεγάλα σημεία εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης

Το ΙΛΜΕ ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εκπροσωπεί όλο τα φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, Διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς, Ερευνητές, Συμβούλους) στοχεύει στην βελτίωση των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προς το σκοπό αυτό, σύστησε ομάδα εργασίας Αστικής Διανομής.

Με γνώμονα την βοήθεια στον δημόσιο διάλογο, που θα πρέπει να υπάρξει, υποστηρίζει τις  παρακάτω θέσεις:

  • Ασφαλώς το ζητούμενο είναι το μεταφορικό έργο να πραγματοποιείται  σε ένα ασφαλές λειτουργικό οδικό δίκτυο, χωρίς συμφόρηση και με σαφείς κανόνες που θα τηρούνται από όλους. Οι εμπλεκόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα είμαστε από τους πρώτους που το επιδιώκουμε.
  • Οι προτεινόμενες λύσεις πρέπει να είναι εφικτές, εφαρμόσιμες και αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των μερών. Το νυχτερινό ωράριο τροφοδοσίας αποτελεί σαφώς μία λύση προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζεται συνέργειες με σαφείς κανόνες λειτουργίας και αστυνόμευσης προκειμένου το μέτρο να είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό.. Πρέπει να ληφθούν υπόψη το ωράριο παραλαβής των καταστημάτων, όχληση κατοίκων καθώς και τα μέτρα αστυνόμευσης του μέτρου έτσι ώστε να μην απαξιωθεί και οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Επιπροσθέτως, αντί για μείωση του κυκλοφοριακού κινδυνεύουμε να έχουμε περισσότερες αποστολές υψηλότερου κόστους, με μικρότερα φορτηγά και τελικά να καταλήξουμε σε περισσότερα φορτηγά οχήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και για περισσότερες ώρες της ημέρας.
  • Ένα πρόβλημα για να μπορέσει να λυθεί πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι και υλοποιήσιμοι στόχοι. Το ΙΛΜΕ διαθέτει δεδομένα για τις ροές, τις στάσεις, τις ταχύτητες εντός του αστικού ιστού και άλλα δεδομένα που είναι στη διάθεσή σας για να εξεταστούν συνολικά και με σκοπό να βοηθήσουν όλα τα μέρη στην κατανόηση, ανάλυση και τελική στόχευση του προβλήματος
  • Η μονόπλευρη προσέγγιση του θέματος ως αποκλειστικά πρόβλημα των φορτηγών δεν θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ δείχνει και λάθος παράδειγμα στην αγορά.  Στο σημείο αυτό, αξίζει να εξετάσουμε και να παραδειγματιστούμε από αντίστοιχες εφαρμογές από μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, όπως Λονδίνο, Στοκχόλμη, Μιλάνο, Παρίσι οι οποίες επιχειρούν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση ρύθμισης της πρόσβασης στο κέντρο για το σύνολο των οχημάτων στη λογική των cordonschemes.

Καταλήγοντας, σε ένα τόσο σύνθετο θέμα όπως είναι η αλυσίδα εφοδιασμού των αστικών περιοχών, χρειάζεται να μελετηθούν με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο όλες οι πτυχές του ζητήματος. Επίσης, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και εξεταστούν οι ανάγκες, προσδοκίες και εμπειρίες όλων των εμπλεκόμενων μερών. Πιστεύουμε ότι μέχρι στιγμής, η τεχνογνωσία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν αξιοποιήθηκε στον απαιτούμενο βαθμό.

Η ομάδα εργασίας Αστικής Διανομής του ΙΛΜΕ είναι στη διάθεση σας για να υποστηρίξουμε την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Αθηναίων στην οργάνωση μέτρων για να γίνουν τα αστικά logistics αειφόρα.

Η ομάδα εργασίας Αστικής Διανομής του ΙΛΜΕ :

Κωνσταντίνος Χανιώτης

Στάθης Μακαντάσης

Γιώργος Μαλινδρέτος

Νίκος Γκότζιας

Άγγελος Αμδίτης

Αντώνης Ηλιάδης

Βασίλης Σιγάλας

Λυκούργος Μανωλιάδης

Γιάννης Αλούπης,

Κώστας Θεοφανίδης,

Θάνος Κατσίρος,

Μάκης Παπαναστασίου

 

Για το ILME – Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδας

 

Κωνσταντίνος Χανιώτης

Πρόεδρος Δ.Σ.