Γκότζιας Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Νικόλαος Γκότζιας είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος– Μηχανικός από το ΕΜΠ και σήμερα ηγείται του τομέα επιχειρησιακής στρατηγικής και λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας της PLANNING A.E. Διαθέτει 20ετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, των δικτύων διανομής και των μεταφορών.
Ο Νίκος έχει υλοποιήσει και διαχειριστεί σειρά σύνθετων έργων που αφορούν την ανάλυση, σχεδιασμό και βελτίωση επιχειρησιακών μοντέλων λειτουργίας, συστημάτων και διεργασιών με άξονα τις τεχνολογίες της πληροφορίας, αλλά και σημαντικές μελέτες διαμόρφωσης επιχειρησιακών πλάνων, πολιτικής και στρατηγικής. Ο Νίκος έχει συνεργαστεί με ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων που περιλαμβάνουν τόσο εταιρείες εντάσεως υποδομών όπως λιμάνια, σ/δ επιχειρήσεις, βιομηχανίες μεταποίησης και ενεργείας, όσο και asset-light εμπορικές και λιανεμπορικές εταιρείες, courier, 3PL και μεταφορείς αλλά και τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και οργανισμούς και υπουργεία του Δημόσιου Τομέα.
Πριν συνεργαστεί με την PLANNING διατέλεσε διευθυντικό στέλεχος σε κορυφαίες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπήρξε για περισσότερο από 8 χρόνια επιστημονικός συνεργάτης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου καθώς και ανεξάρτητος σύμβουλος μηχανικός σε θέματα διεργασιών, συστημάτων και τεχνολογίας μεταφορών, στην οδική ασφάλεια, στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.