Ευθυμιάδης Σίμος

Αναπληρωματικό Μέλος

O Σίμος Ευθυμιάδης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ενέργεια (MSc in Energy) από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μ. Βρετανίας. Είναι πιστοποιημένος Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.) και Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Είναι πιστοποιημένος Project Manager και Senior Logistician έχοντας αποκτήσει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις IPMA-D και Logistics ELA Certification ESLog. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα Εγκαταστάσεων & Διακίνησης Πετρελαιοειδών και από το 2018 έχει αναλάβει την θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή Εκμετάλλευσης στην ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Κύριοι τομείς ευθύνης του είναι η αποθήκευση και η διακίνηση των υγρών καυσίμων και η λειτουργία των αποθηκευτικών χώρων της εταιρίας. Είναι μέλος της επιτροπής Εγκαταστάσεων & Αποθηκευτικών Χώρων του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρ/δών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ).