Δρ. Αμδίτης Άγγελος

Μέλος Δ.Σ.

Ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης γεννήθηκε στο Σύδνεϋ και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Είναι Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Είναι ο ιδρυτής και ο Διευθυντής της Ερευνητικής Ομάδας I-SENSE (http://i-sense.iccs.gr/ ). Από τον Ιούνιο του 2018 είναι ο Πρόεδρος της ERΤΙCO – ITS Europe, όπου από το 2012  συμμετείχε στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Είναι Μέλος της Εκτελεστικής και Διευθύνουσας Ομάδας της ALICE (συμπροεδρεύων της ομάδας εργασίας TG3: Συστήματα & Τεχνολογίες Διασυνδεδεμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας) και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε).

Είναι Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS Hellas). Συμμετέχει ή  έχει συμμετάσχει στις παρακάτω πλατφόρμες και οργανισμούς CCAM, C-ITS Platform, INATBA, EGVIA, OCG, A.SPIRE, DTLF, GEAR2030, TM2.0 Platform (Steering Body member), Trilateral WG on Automation, euRobotics, SENSORIS, WssTP, UITP, AIOTI κ.ά.

Είναι συγγραφέας 90 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων και πάνω από 250 άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και πιο συγκεκριμένα την ηλεκτροκίνηση, τα συνεργατικά συστήματα μεταφορών, τα αυτοματοποιημένα συστήματα και την έξυπνη κινητικότητα για τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές. Δραστηριοποιείται, επίσης, στην έρευνα που σχετίζεται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT, Cloud services κ.λπ.) και τα έξυπνα ολοκληρωμένα συστήματα (ανάπτυξη προτύπων αισθητήρων, ενσωματωμένα συστήματα, δίκτυα επικοινωνίας και άλλα), την τεχνολογία 5G, τις εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος, κυβερνοασφάλειας και κυκλικής οικονομίας, κ.ά.

Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε πάνω από 150 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες των ακόλουθων ερευνητικών έργων: DigInTraCE, THETIDA, THEROS, CiROCCO, PoDIUM, XGain, EVENTS, NIGHTINGALE, EIFFEL, 5G-IANA, CitySCAPE , eCharge4Drivers, DIONE, HYPERION και CYBER-MAR.

Από το 2022 είναι μέλος ΔΣ του ΙΛΜΕ.