Καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς, πραγματοποιούμε πολλές εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση για νέες τάσεις, καινοτόμες ιδέες και πρακτικές στον κλάδο των Logistics.

Μερικές καθιερωμένες εκδηλώσεις  του ILME είναι :

International Logistics Forum Supply Chain Day